Üyelik Sözleşmesi

Sentiment Algo > Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

a) Sentiment Algo Pro akıllı telefon, masaüstü ve web uygulamasının (“Uygulama” veya “Sentiment Algo Pro Uygulaması”) faaliyetlerini yürüten

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok

No:151/F İç Kapı No:203 ESENLER/İSTANBUL adresinde mukim ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM

VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “uygulama sahibi şirket” veya “Şirket” olarak

Anılacaktır)

b) Sentiment Algo Pro Uygulamasına üye olan internet kullanıcısı (“Üye/Kullanıcı”)

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Üyenin ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM

ŞİRKETİ nin sahip olduğu Sentiment Algo Pro Uygulamasından faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Üye, Sentiment Algo Pro Uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin (ad, soyad, adres, telefon, TC kimlik no, e-posta adresi, banka hesap bilgileri vb. bilgiler) doğru kendisine ait olduğunu, ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ nin, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Uygulama sahibi şirket bu bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilerin, üye girişi yaparak işlem yapan kişiye ait olmadığını tespit etmesi durumunda Üye’ye bilgi vermeden, işlem iptali ve/veya üyelik iptali yapabilir. 3.2. Üye, uygulama sahibi şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından uygulama sahibi şirkete karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, uygulama sahibinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, uygulamayı kullanırken, kendisine ait Üye adı ve/veya şifrelerini öğrenmek için üçüncü kişilerin çeşitli yazılımlar ve virüs programları geliştirebildiğini bilmekte olup, bu programların ve virüslerin zarar verici etkilerinden korunmak amacıyla, işlemleri gerçekleştirmek için kullandığı donanımda/yazılımda anti virüs programları da dahil olmak üzere, teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik önlemini alacağını, Kullanıcı/Üye Adı ve Şifresini ve uygulamadan yararlanmak için gerekli olan sair bilgilerini gizli tutacağını, koruyacağını, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşmasını engellemek için gerekli her türlü tedbiri alacağını, güvenli olduğundan emin olmadığı donanımlarda işlem yapmayacağını, aksi halde doğacak tüm zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, bu husustaki ihtilaflarda Uygulama Sahibi şirketin taraf olmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı Şifresi kullanılarak uygulama üzerinden gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek her türlü işlem, Kullanıcı/Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve Kullanıcı açısından bağlayıcı olacaktır. Bu kapsamda, Üye, Kullanıcı Şifresini hiçbir şekilde 3. Kişiler ile paylaşmayacağını ve kendisine sunulan hizmeti 3. Kişilere ücret karşılığında ve/veya ücretsiz olarak vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama Sahibi Şirketin hizmetin 3. Kişilere verildiğini tespit etmesine yönelik kanaati oluşması veya tespit etmesi durumunda, Kullanıcı’ya sunulan hizmeti hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkı bulunduğunu ve bu halde Uygulama Sahibi Şirketin tazminat dahil her türlü yasal hakkını kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, Sentiment Algo Pro Uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.4. Uygulama Sahibi şirketin yükümlülüğü, üyelere uygulama tahtındaki hizmetin sunulması ile sınırlıdır. Uygulama sahibi şirket, uygulamadan alınan hizmetlerden kaynaklanan işlemlere yönelik denetim yapmakla sorumlu değildir ve herhangi bir Üye’nin sunulan hizmetler sonucu mutlaka kar edeceğini/para kazanacağını garanti etmemekte ve bu nedenle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Uygulama kapsamındaki bilgi ve veriler, hiçbir şekil ve surette Uygulama Sahibi Şirket’in herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her Üyeler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bu Üyelere ait olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, Üyelerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarar, maddi ve/veya manevi kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği tüm zararlardan hiçbir şekil ve surette Uygulama Sahibi Şirket sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Uygulama Sahibi Şirket’ den talepte bulunulmayacaktır. Üye, Sentiment Algo Pro Uygulaması içindeki faaliyetlerinde, uygulamanın herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Uygulama yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple mahkemelerden veya idari mercilerden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.5. Sentiment Algo Pro Uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin uygulama sahibi şirket hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Uygulama sahibi şirket, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Uygulama sahibi şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Sentiment Algo Pro Uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden uygulama sahibi şirketten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7 Uygulama sahibi şirket, Uygulamanın altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir. Üye, söz konusu değişikliklerin uygulamaya yansıtıldığı tarihten itibaren derhal uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Uygulama sahibi şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın mahkemelere intikal etmesi halinde uygulama sahibi şirketin, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9 Üye, kendisine iletişim hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcılarda, mobil iletişim hizmetlerinde, Türkiye’nin veya işlem gerçekleştirmiş olduğu ülkenin ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında, mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından uygulama sahibi şirketi sorumlu tutamaz. Uygulama sahibi şirket, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden ya da kendisine kusur atfedilmesi mümkün olmayan diğer sebeplerden dolayı Üyeler tarafından Uygulamaya ulaşılamaması, işlemlerin kısmen veya tamamen veya zamanında yerine getirilmemesi ya da hatalı yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

3.10 Sentiment Algo Pro Uygulaması yazılım ve tasarımı uygulama sahibi şirket mülkiyetinde olup, bunlara

ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar

üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Uygulamasında adı geçen

başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında

korunmaktadır.

3.12 Sentiment Algo Pro Uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Sentiment Algo Pro Uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14 Uygulama sahibi şirket, Uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Sentiment Algo Pro Uygulamasına kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Uygulama sahibi şirketin, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, uygulama sahibi şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.15 Uygulama sahibi şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16 Uygulama sahibi şirket, bu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üyelik aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, gibi bilgileri yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektirmesi halinde onay ve/veya açık rızalarını almak suretiyle sms, e-posta, uygulama içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üyeler ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, belirtilen hususlara da onay vermektedir.

Üye’nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Uygulamaya girilen verileri Uygulama Sahibi Şirket tarafından uygulamanın fonksiyonlarının kullandırılması amacıyla toplanarak, amaçla sınırlı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Üye, bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının, öncelikle Uygulama Sahibi Şirketin sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Uygulamadan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul eder. Üye’nin yukarıda bahsi geçen kişisel bilgilerine ilişkin her türlü işlem, Uygulama Sahibi Şirket tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

3.17 Taraflar, üyelere ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18 Uygulama sahibi şirket, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.19 Uygulama Sahibi Şirket, Uygulamada reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin, iştiraklerinin, grup şirketlerinin veya iş ortaklarının veya anlaşma sağladığı sair şirket ve kuruluşların reklamını yayınlayabilir.

3.20 Bu sözleşmeyle sağlanmış olan hak ve sorumluluklar hiçbir şekilde bir başka şahıs veya tüzel kişiye ücretli veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz.

4.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1 İşbu Uygulama’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları uygulama işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Uygulama’nın ziyaret edilmesi veya bu Uygulama’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4.2 Uygulama ’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, türetilemez yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı diğer bir telefon, web, internet tabanlı olan veya olmayanlar dahil hiçbir yöntem ve şekilde , izinsiz olarak kullanılamaz.

5.SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1 İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya uygulama sahibi şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

5.2 Uygulama sahibi şirket, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda bildirimsiz ve tazminatsız şekilde tek taraflı olarak üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

6.MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (“Mücbir Sebep”) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirketin bilinen e -posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8.İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, ihtilaflara Türk hukuku uygulanacaktır.

9.YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin bu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Uygulama Sahibi Şirket tarafından sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetleri sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Veri olarak Uygulama Sahibi Şirket tarafından toplanır, saklanır, işlenir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Yukarıda sıralanan amaçlarla Uygulama Sahibi Şirket nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır. Üye, bu Sözleşmeyi imza ederek, kişisel verilerinin toplanmasını, saklanmasını ve işlenmesini ve gerektiğinde 3. Kişilerle paylaşılmasını kabul ve beyan etmektedir.

Yukarıda sıralanan amaçlarla Uygulama Sahibi Şirket nezdinde bulunan kişisel veriler güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara örneğin yurtiçi/yurtdışı bankalar, hizmet/destek/danışmanlık alınan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

11. YASAL ÇEKİNCE

BU UYGULAMADA YER ALAN HER TÜRLÜ VERİ, ANALİZ, GRAFİK, YORUM, BİLGİ, DEĞERLENDİRME, BİLGİLENDİRME, İSTATİSTİKİ ŞEKİL VE BİLGİLER (“VERİLER”) ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş TARAFINDAN ÜRETİLEN SENTİMENT ALGO SİSTEMİ KULLANILARAK OLUŞTURULMUŞTUR. SUNULAN VERİLERİN DOĞRULUĞU VE BUNLARIN YATIRIM KARARLARINA UYGUNLUĞU TARAFIMIZCA GARANTİ EDİLMEMEKTEDİR. BU BİLGİLER BELLİ BİR GETİRİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK OLARAK VERİLMEMEKTE OLUP ALIM-SATIM KARARINI DESTEKLEYEBİLECEK YETERLİ BİLGİLER DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR YATIRIM ARACININ ALIM-SATIM ÖNERİSİ YA DA GETİRİ VAADİ OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. BU VERİLER MALİ DURUMUNUZ İLE RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİNİZE UYGUN OLMAYABİLİR. SADECE BURADA YER ALAN VERİLERE DAYANARAK YATIRIM KARARI VERİLMESİ BEKLENTİLERİNİZE UYGUN SONUÇLAR DOĞURMAYABİLİR. BU NEDENLE UYGULAMADA YER ALAN VERİLERDEKİ HATALARDAN EKSİKLİKLERDEN YA DA BU BİLGİLERE DAYANILARAK YAPILAN İŞLEMLERDEN, YORUM VE BİLGİLERİN KULLANILMASINDAN DOĞACAK HER TÜRLÜ MADDİ/MANEVİ ZARARLARDAN VE HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜYE VE/VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN UĞRAYABİLECEĞİ HER TÜRLÜ DOĞRUDAN VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN DOLAYI ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş İLE BAĞLI KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI, YÖNETİCİLERİ VE ORTAKLARI SORUMLU TUTULAMAZ. BURADA YER ALAN VERİLER YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR.